Naturtegn

Tjeles Venner
Generalforsamling
2021

Generalforsamling 2021
Formandens beretning


Når vi ser tilbage på 2020, har det nok været et af de mere mærkelige år, ikke bare i Tjeles Venners regi, men i Danmark og i hele verden. Coronakrise og covid-19 er sagt og hørt så mange gange, at i denne beretning siger jeg ikke disse ord mere her i denne beretning.

Alle arrangementer og fester i Tjeles Venner har vi måtte aflyse. Og først nu her i sensommeren og dette efterår, er vi tilbage med foredrag og fester, invitationer er sendt ud til både Jylland og på Sjælland, og en er på vej til årets julefest i Allerød.

Udlånsaktiviteten 

Vores udlånsaktivitet her på ingen måde ligget stillet i 2020.

Pr. 31/12-2020 har vi en udlånsportefølje på 4,7 mio. kr. hvoraf nye lån i 2020 udgjorde 1,2 mio. kr. og der blev i årets løb afviklet 428.000 kr.

Mere end 50 personer har vi igen i år hjulpet i behandling eller betalt udslusning for. Udslusning som Tjeles Venner har betalt udgjorde hele kr. 460.000.

Vi har en person i bestyrelsen, som sidder og kontakter låntagere løbende for opfølgning på dem, som har standset afvikling på deres lån eller er i restance mv. Ligesom vedkommende kontakter de nye lånetagere.

Igen i 2020 har vi foretaget store nedskrivninger på gamle lån. Dette er jo naturligt nok, når man tænker på målgruppen. Vi er IKKE en bank, men støtter de familier, der ikke har et økonomisk råderum til en hel behandling på Tjele. Vi låner op til halvdelen af det, som en hel behandling koster

Lige netop i denne målgruppe er der mange, der har svært ved en afvikling i sidste ende. Vores erfaring er imidlertid også, at det rent faktisk lykkes for en del at komme sig efter mange års misbrug. Så vores udlånsaktivitet er på den måde også en succes. Og lad mig understrege – det er en succes HVER GANG, vi kan hjælpe én ud af sit misbrug.

Fondssøgning

Vi har i 2020 modtaget en bevilling fra TrygFonden på kr. 200.000,- til brug for en forkælelses- og livsglæde weekend for børn og unge fra misbrugsfamilier. Det var egentlig meningen, denne weekend skulle være afholdt i september måned i år, men er udsat til den 2. weekend i september 2022 af én årsag.

Vi er meget taknemmelige for denne store bevilling og ser virkelig frem til, at kunne afholde dette arrangement til næste efterår

Vi fortsætter og intensiverer vores arbejde med fondssøgningerne i det kommende år.

Arrangementsafdelingen Thors Hammer 

Vi har i 2020 kun fået afholdt et arrangement, nemlig i Allerød den 18. februar, hvor vi hørte Even Ramslands foredrag ”Fængslet er fortid: Nu hjælper Even andre udsatte til et bedre liv”. Et medrivende foredrag.

Vi glæder os SÅ meget til at komme ind i den normale gænge igen. Her i efteråret får vi afholdt 2 foredrag, et i Jylland den 21. oktober med misbrugsekspert Henrik Rindom og et på Sjælland, som vi netop har holdt den 6. oktober med fulde huse til Allan Olsens fremragende og underholdende foredrag og så ser vi frem mod julefesten i Allerød den 19. november.

Andet bestyrelsesarbejde 

En meget vigtig og væsentlig arbejdsopgave i bestyrelsen er vedligeholdelse og forbedring af vores medlemsbase og vores låneaktiviteter.

Vi bruger meget tid på løbende at forbedre vores medlemsbase og IT-grundlaget herfor. Hele tiden for at gøre det så enkelt og nemt som muligt for os at håndtere alle medlemmer og deres data.

Vi har fortsat et meget tæt samarbejde med vores revisor, Vivi Ruseng Hansen fra revisionsfirmaet Beierholm i Viborg, som står for alle bogføringerne og håndterer administrationen af vores låneportefølje. Det giver os i bestyrelsen en tryghed for, at alt omkring foreningens økonomi ligger i faste rammer.

En kæmpe tak for et unikt samarbejde skal der lyde til Vivi & Co. fra revisionsfirmaet Beierholm i Viborg. 

Kommunikation 

Vores kommunikation med medlemmerne foregår til dels via vores Facebookgruppe, hvor vi har mere end 1.400 følgere.

Vores blad udkommer fortsat fire gange om året som elektronisk fil via e-mail. Det fysiske blad ligger i et mindre oplag på centrene.

Vi er taknemmelige for hver og en personlig historie, som vi modtager til brug i bladet.

Et af vores nye  mål sat styrke vores brug af socialmedier herunder at forbedre vores fokus på facebook og vores hjemmeside under ”ombygning^.

Foreningens medlemmer 

Når meget omkring vores arbejde i bestyrelsen er nævnt, er det også på sin plads at fortælle, hvor glade vi er for jer som medlemmer. Jeres tålmodighed og forståelse for, at foreningens aktiviteter har været på vågeblus det meste af 2020 og 2021. 

For uden jeres fortsatte store medlemsopbakning, var det ikke muligt for os at hjælpe så mange i behandling og med støtte til udslusning, som vi gør. Ej heller var det muligt at afholde alle de fantastiske foredrag og fester, som vi normalt afholder.

Der er i dag godt 2.000 medlemmer i foreningen. Vores gratis medlemskab det første halve år har helt igennem været en succes

Igen i 2020 er kontingentindtægterne steget, hvilket primært skyldes, at mange ”gratister” rent faktisk overgår til at blive betalende medlemmer. Ligesom vi bruger tid på, at kontakte dem, som ikke lige har betalt deres kontingent til tiden.

Et stort velkommen til jer, der er kommet til som nye medlemmer i 2020, og tak til alle jer, der fortsat støtter op om Tjeles Venner via medlemskabet. Vi i bestyrelsen glæder os til at møde mange medlemmer i forskellige sammenhænge resten af 2021.

Hvad sker der af nye tiltag i Tjeles Venner 2021 - 2022

Dette år har, som tidligere sagt, været meget atypisk. Foredrag og fester har ligget stille, nu er vi i gang igen og vil gerne slutte af med et brag med et par foredrag og en fest som nævnt i min indledning.

Men vi har nu alligevel ikke ligget stille på nogen måder.

Der er optaget 2 videofilm. 

Den første er Marie Brixtoftes stærke foredrag om sin opvækst i et hjem med alkoholisme. Men handler også om Maries egne kampe med afhængigheder. Filmen er produceret af Tjeles Venner og samler penge ind til Behandlingscenter Tjeles projekt ”De Små Skuldre” – som er et behandlingstilbud til børn og unge fra misbrugsfamilier. Filmen har indtil nu indsamlet knap 10.000 kr. 

Den anden videofilm hedder "SLINGER I VALSEN"  og er en filmforedrag med Bosse fra det tidligere Shu-Bi-Dua. Her får du hele den unikke fortælling og foredrag om trommeslageren fra Shu-Bi-Dua "Bosse´s" liv på film. Om Shu-Bi-Dua´s tilblivelse og Bosses kamp med alkoholisme. Og om at genfinde harmonien i livet efter store opture og nedture. Overskud fra filmen går til vores forening til hjælp for familier ramt af alkoholmisbrug. 

Radio Afhængig og Tjeles Venner har nu fået papir på hinanden. Podcasten Radio Afhængig har på trods af en levetid på beskedne godt seks måneder allerede oplevet at have lytninger i titusindvis, og hos Tjeles Venner har man oplevet en stor stigning i antallet af medlemmer i foreningen. Nu smelter vi de to aktører sammen for at skabe yderligere tempo, mening og indhold til gavn for alle landets afhængige og deres pårørende.

Og som endnu et led i både at tilbyde vores medlemmer mere værdi - samt samtidig styrke vores evne til at samle penge ind digitalt - er vi pt. ved at udvikle en serie med guidede meditationer. Det er Nils (Rådgiver på Vingehus) som indtaler serien som produceres i samarbejde med Radio Afhængig. Man kommer til online via vores hjemmeside at kunne købe en pakke med 6 afsnit med guidede meditationer - samt en intro til hvordan man kommer godt i gang med meditation hjemme. Det er et produkt vi ved mange vil være meget glade for. Pakken kommer til at koste 99 kr som går til foreningens formål.

Videre har vi ni etableret et nyt ambassadørkorps som består af Marie Brixtofte, Bianca Brangstrup, Michael Falch, Alex Nyborg Madsen og Claus Bodenhoff.

Endelig vil jeg nævne vores medlemsservice som en vigtig del af foreningen og nu intensiveres med en ny person på denne del.

Tak! 

Ja, tak er kun et fattigt ord. Nej, det er faktisk ikke sandt, at tak kun er et fattigt ord, sådan som det lyder i en kendt dansk sanglinje. Tak er et rigt, stort og prægtigt ord, som siger langt mere end mange ord.

Og jeg har som formand for Tjeles Venner virkelig mange at sige tak til.

Tak til jer, der har slidt og slæbt i bestyrelsen: Tove, Ellen, Susan, Helle, Jeppe, Johannes, Leon og Jacob. Stor tak til jer som er kommet til, Bent, Karsten, Christian og sidst dig, Stig. En stor tak til Kjeld Vang, der hjælper os med fondsansøgninger. 

En særlig tak til Jeppe, Johannes, Tove og Helle, som nu har valgt at stoppe i bestyrelsen.

Tak til alle jer andre, der arbejder udenfor bestyrelsen og frivilligt stiller op som hjælpere til vores arrangementer rundt omkring i landet og på den måde bidrager til, at Tjeles Venner er en velfungerende forening til glæde for alle vores mange medlemmer.

Tak til Behandlingscenter Tjeles centre rundt omkring i landet, Charlotte på Orelund, Bo på Tågelund, Birthe på Vingehus, Gladys på Søvang, Preben på Langsødal, Ingeborg på centret og tak til Tjelehuset, Bente & Co, tak fordi I alle altid byder os hjertelig velkommen, hver gang vi kommer for at afholde møder, deltager på Vibe-dage eller Tjele-dage, eller hvis vi ind i mellem blot kommer forbi for at hilse på.

En stor personlig tak til jer, Kirsten og Jan Meincke, for et fantastisk samarbejde og venskab, som vi har haft igennem mange år. En gensidig tillid til hinanden er vigtigt. Vores samarbejde, Behandlingscentret og Tjeles Venner imellem er unikt og helt afgørende for vores forening.

Vi i bestyrelsen glæder os til at fortsætte det gode bestyrelsesarbejde resten af 2021 og frem.

TAK for jer - TAK for mig

Kurt Elmegaard 
Formand for Tjeles Venner


Bliv medlem - klik her!
 

facetop14.jpg

Vil du donere et større eller mindre beløb til foreningen Tjeles Venners arbejde? Dine bidrag hjælper familier og børn der er ramt af afhængighed i behandling! Tusind tak for din støtte.

Donationer modtages på mobile pay nr. 32546