top of page
Naturtegn

Tjeles Venner
Generalforsamling
2023

Generalforsamling 2023 - TJELES VENNER
Invitation til generalforsamling + foredrag med Jan Linnebjerg (Pyrus)

I henhold til vedtægterne indkalder Tjeles Venner til generalforsamling:

Tidspunkt: Onsdag den 22. marts 2023, kl. 18.00

Sted: Kirkecenter Højvangen, Mallinggårdsvej 3, 8660 Skanderborg


I forbindelse med generalforsamlingen bydes der på kaffe, te og et stykke smørrebrød. Da der kun er begrænset plads, er det nødvendigt med tilmelding til medlemsservice.tjelesvenner@gmail.com – SENEST mandag den 20. marts 2023. Husk i mailen
at skrive, hvor mange I kommer. Tilmelding kan også ske telefonisk på tlf. nr. 4412 1013.

Efter generalforsamlingen vil der kl. 19.00 være foredrag ved skuespiller Jan Linnebjerg (Pyrus) og hustru Karen Abrahamsen (se nærmere nedenfor).

Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegnelse til godkendelse
(udkast til regnskab vedhæftes)
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant (vælges for 2 år). På valg er:
a. Bestyrelsesmedlemmer
Kurt Elmegaard - villig til genvalg
Susan Tonboe - villig til genvalg
Karsten Jakobsen - villig til genvalg
Erik Andersen - nyvalg
b. Suppleanter
Solveig Ackermann Olsen - villig til genvalg
7. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – jf. vedtægterne – være formanden i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen har vi ca. kl. 19.00 fornøjelsen af at møde skuespiller Jan Linnebjerg – ja, det er faktisk svært at sige uden også at nævne Pyrus.

Om foredraget med Jan Linnebjerg:

Og netop Pyrus og rødvinen overtog Jan Linnebjergs liv, for det er svært, når man er kendt for at være nisse. Men ikke helt vil det. Rejsen til accepten tog for Jan en omvej forbi et alkoholmisbrug. Den bedste beslutning nogensinde.

Det var i 2021, at Jan Linnebjerg kom til erkendelsen af, at han var nødt til at få hjælp, og det er den bedste beslutning, han nogensinde har taget for sig selv. "Det har gjort, at jeg har fået en forståelse for, hvad det er at være alkoholiker, og hvordan jeg skal arbejde med det. Det har været en gamechanger, en livredder",- siger Jan om det fem uger lange ophold på behandlingscenteret Tjele Tågelund, der også har haft en stor betydning for han og hustruens ægteskab.

Jan Linnebjerg er uddannet på Statens Teaterskole 1983-1986. Han var tilknyttet Aarhus Teater 1995-2001, hvor han bl.a. medvirkede i "Volpone", "En tjener - to herrer" og "Knivskarpe polaroider". Derudover har han haft roller på Bellevue Teatret og på Det Danske Teater. Jan Linnebjerg fik sit gennembrud som nissen Pyrus i TV2's julekalender "Alletiders Jul" fra 1994. Han medvirkende også i et "Bølle-
Bob show" som blev vist på Tv2. Der spillede han journalist på byens avis. I 1997-98 var han sprechstallmeister i Cirkus Arena. Sammen med skuespiller Peter Gantzler har han siden 2006 drevet golfbanen Drive Inn Golf Aps i Ølstykke. Jan Linnebjerg blev i 2001 gift med skuespillerinden Karen Abrahamsen.

Om tilmelding til generalforsamling samt det efterfølgende foredrag:

Tilm
elding er gratis (du er velkommen til at tage en ledsager med)

Tilmelding til generalforsamling med efterfølgende foredrag er KUN for medlemmer af Tjeles Venner samt medlemmer, der er på "gratis prøve". Kontakt os for at blive meldt ind i foreningen hvis du ikke er medlem.

Tilmelding, som er efter princippet ”først til mølle”, foretages via mail til – medlemsservice.tjelesvenner@gmail.com SENEST - mandag den 20. marts 2023

Har du spørgsmål eller andet, bedes du kontakte Kurt Elmegaard - telefon 4412 1013 - e-mail: medlemsservice.tjelesvenner@gmail.com.

Vel mødt!
Bestyrelsen for Tjeles Venner


Bliv medlem - klik her!
 

facetop14.jpg

Vil du donere et større eller mindre beløb til foreningen Tjeles Venners arbejde? Dine bidrag hjælper familier og børn der er ramt af afhængighed i behandling! Tusind tak for din støtte.

Donationer modtages på mobile pay nr. 32546

bottom of page