top of page
Naturtegn

Tjeles Venner
Generalforsamling
2022

Generalforsamling 2022 - TJELES VENNER
Formandens beretning


Tjeles Venner - Bestyrelsens beretning for 2021

Vi er i dag samlet her i vores nye foredragslokaler i Skanderborg Kirkecenter. Tak til dig, Erik Andersen, fordi du har sagt ja til at stå for disse skønne lokaler her i Jylland. 

Vores seneste generalforsamling afholdt vi i oktober måned sidste år efter flere års udskydelse pga. Covid-19. Nu er vi imidlertid tilbage i den vante gænge med afholdelse af den årlige generalforsamling her i marts måned.

Formen er lidt anderledes i år, men jeg kan love jer, at underholdningen til det efterfølgende foredrag vil være helt i top. Jesper Skibby er i stor form, så glæd jer til at høre ham fortælle om sin cykelkarriere, misbrug og meget mere.

Nye tiltag under nedlukningen

Som sagt og skrevet mange gange, har vi i foreningen været nødt til at aflyse og udsætte mange foredragsaftener og arrangementer de sidste 2 år. Det har, sagt på godt jysk, været SÅ træls og rigtig ærgerligt. I bestyrelsen ved vi, at vores foredragsaftener er yderst populære, og de afholdte fester har altid været et stort tilløbsstykke.

Bestyrelsen har dog ikke ligget stille af den grund og lad mig bare nævne i flæng mange af de nye ting, som er kommet til.

Vores populære podcast hos Radio Afhængig


Radio Afhængig podcasten er gratis og bliver nu hørt af mere end 3.000 lyttere om måneden! Der er indtil videre lavet omkring 60 podcast, som udkommer hver anden onsdag med gæster (både kendte og ukendte personer), samtaler og livshistorier om alle typer af afhængigheder. 

Værterne på RA, Alexander og Christian, gør et stort stykke arbejde, og de har nu fået mulighed for at flytte ind i Familiehuset Tjele på Vester Voldgade. Det betyder for det første en meget større synlighed og for det andet, og ikke mindst, at der nu er mulighed for at afholde liveoptagelser med publikum a’la Cafe Hack. Første gang bliver her den 5. april, hvor vi får besøg af politisk leder, Pia Olsen Dyhr, som er vokset op med en alkoholisk far.

Meditationsserie 

Tjeles Venner, Nils Christian Stendalen fra Behandlingscenter Tjele og Radio Afhængig har udgivet
en serie med 6 guidede meditationer + intro "Meditation hjemme - sådan kommer du i gang". 

Hele serien/samlingen kan købes og downloades som lydfiler for kun 79 kr. Alle pengene fra serien går til de rentefrie lån som Tjeles Venner tilbyder familier, der ikke selv har råd til at komme i behandling hos Behandlingscenter Tjele. Der skal lyde en stor tak til Nils for at tilrettelægge og indtale serien, samt Radio Afhængig for produktionen. 

Serien er blevet fantastisk godt modtaget af vores medlemmer, og vi har solgt næsten 100 serier siden lanceringen.

ÆDRU/CLEAN time app ur til din mobil (gratis)

Næsten 1500 ædru eller clean personer bruger nu
Behandlingscenter Tjeles nye ædru/clean time app ur ”En dag ad gangen”. Og tusind tak for jeres modtagelse og mange dejlige beskeder om den nye app. 
Via appen kan du nemt holde øje med dine mærkedage, samt hvor længe du har været ædru, clean eller spilfri. Appen indeholder også mødelister til fællesskaberne AA, NA, CA og GA, ”Dagens Tanke” fra bogen 24 timer ad gangen - samt meget mere. Appen ”En dag ad gangen” er helt gratis og anonym for ALLE at få/bruge. 

Endelig er der naturligvis også adgang til alle relevante tilbud og informationer fra både Tjeles Venner og Behandlingscenter Tjele.

Bøger til download

Vi har fået digitaliseret
en række udgivelser og bøger – f.eks. ”24 TIMER AD GANGEN” samt Behandlingscenter Tjeles ”18 MINIBØGER”, så du nu kan købe og downloade dem online. 
Indtægterne går til at støtte foreningens mange gode formål.

Der er optaget to videofilm 

Den første er Marie Brixtoftes stærke foredrag om sin opvækst i et hjem med alkoholisme. Men den handler også om Maries egne kampe med afhængigheder. Filmen er produceret af Tjeles Venner og samler penge ind til Behandlingscenter Tjeles projekt ”De små Skuldre” – som er et behandlingstilbud til børn og unge fra misbrugsfamilier. Filmen har indtil nu indsamlet over 10.000 kr. 

Den anden videofilm hedder "SLINGER I VALSEN" og er et filmforedrag med Bosse fra det tidligere Shu-Bi-Dua. Her får du hele den unikke fortælling og foredrag om trommeslageren fra Shu-Bi-Dua "Bosse´s" liv på film. Om Shu-Bi-Dua´s tilblivelse og Bosses kamp med alkoholisme. Og om at genfinde harmonien i livet efter store opture og nedture. Overskud fra filmen går til vores forening til hjælp for familier ramt af alkoholmisbrug. 

Begge
film kan købes og ses her via vores hjemmeside www.tjelesvenner.dk

Jeg vil gerne her nævne, at de mange nye digitale tilbud jeg her har nævnt – f.eks. podcast Radio Afhængig, vores Ædru/Clean time app ur samt vores foredragsfilm, der kan streames online, vores bøger til download mv. naturligvis dels er lavet, fordi vi godt ved, at foreningens medlemmer er spredt ud over hele landet – og her er digitale tilbud en oplagt måde at nå ud til alle medlemmer. Men (!) vi har også lavet disse projekter, fordi vi i foreningens bestyrelse er klar over, at vi skal kunne favne og være relevante også for de yngre misbrugere. Og her er tilbud som apps og podcasts mere i øjenhøjde og relevante for de yngre medlemmer end f.eks. et traditionelt medlemsblad eller en foredragsaften (måske) er. 

Vi håber meget, at også de yngre misbrugere finder vores forening relevant nu og fremadrettet – så de også bliver medlemmer af foreningen. Sagt lidt humoristisk – så forsøger vi at tilsikre, at de yngre misbrugere ikke oplever eller føler, at vi er en forening, der minder om ”ældresagen”.

Foreningens medlemmer 

Til trods for, at vi har måttet aflyse en masse aktiviteter de sidste par år, har vi ikke mistet medlemmer og ligger stadig på omkring 2.000 medlemmer. Vi er naturligvis rigtig glade for, at I medlemmer fortsat støtter op om foreningen. Det årlige kontingent er jo i høj grad også med til at hjælpe andre, som ikke har et økonomisk råderum til en behandling, at alligevel komme på Behandlingscenter Tjele. 

Foruden jeres fortsatte store medlemsopbakning, var det ikke muligt for os at hjælpe så mange i behandling og med støtte til udslusning, som vi gør.

Vores gratis medlemskab det første halve år, for dem som har været i behandling på Tjele, er fortsat en stor succes.

Og vi oplever for hvert år, at kontingentindtægterne stiger. Kontingenter kan nu betales med MobilePay.

Et stort velkommen til jer, der er kommet til som nye medlemmer, og tak til alle jer, der fortsat støtter op om Tjeles Venner via medlemskabet. Vi i bestyrelsen glæder os til at møde rigtig mange medlemmer i forskellige sammenhænge i 2022.

Udlånsaktiviteten 

Vores udlånsaktivitet har på ingen måde ligget stille i 2021.

Pr. 31/12-2021 har vi en udlånsportefølje på godt 5 mio. kr.

Vi har hjulpet 43 familier/personer i 2021, hvoraf nye lån udgjorde 27 personer og udslusning 16 personer.

Vi har en fra vores bestyrelse, som passer og følger op på alle vores låntagere. Det har en meget stor positiv effekt på afvikling af vores låneportefølje, som nu ligger på mere end en halv million kroner om året.

Igen i 2021 har vi foretaget store nedskrivninger på gamle lån. Dette er jo naturligt nok, når man tænker på målgruppen. Men effekten af opfølgning på vores låneportefølje har betydet, at vi i 2021 rent faktisk har nedskrevet vores hensættelser, og i 2022 forventer vi en fortsat afvikling på mere end 500.000 kr.

Vi er IKKE en bank, men støtter de familier, der ikke har et økonomisk råderum til en hel behandling på Tjele. 

Og lad mig understrege – det er en succes HVER GANG, vi kan hjælpe én ud af dennes misbrug.

Fondssøgning

Vi modtog tilbage i 2020 en bevilling fra TrygFonden på 200.000 kr. til brug for en forkælelses- og livsglæde weekend for børn og unge fra misbrugsfamilier. Den glæder vi os rigtig meget til at kunne afholde i weekenden den 10.-11. september 2022.

Vi er meget taknemmelige for denne store bevilling og ser frem til at møde en masse skønne unge mennesker med deres forældre og/eller andet familiemedlem.

Vi fortsætter og intensiverer vores arbejde med fondssøgningerne i 2022. 

Vi oplever nu også at modtage større donationer fra privatpersoner. Og flere har henvendt sig, fordi de gerne vil skrive Tjeles Venner ind i deres testamente. Vi er taknemmelige og også rørte over de mange økonomiske donationer.

Tjeles Venners Arrangementsafdeling

Vi har i 2021 afholdt to foredragsarrangementer i løbet af efteråret. Først havde vi besøg af skuespiller Allan Olsen i Allerød, og senere havde vi besøg af misbrugsekspert Henrik Rindom i Viborg.

Det lykkedes også at afholde den årlige julefest i Allerød, som i 2021 var henlagt til nogle fantastiske omgivelser i Nordsjællands KonferenceCenter i Allerød. 

Omkring 180 deltagere havde fundet vej til julefesten. Festen bød først på en lækker 3-rettes menu. Efterfølgende blev deltagerne inviteret til en underholdende koncert med Bjørn Fjæstad i KonferenceCentrets sublime auditorie. 

Vi glæder os SÅ meget til at komme ind i den normale gænge igen. Vi forventer i år at afholde otte foredrag, fordelt med to i løbet af foråret og to i løbet af efteråret i henholdsvis Jylland og på Sjælland. 

Vi ser frem den årlige Skt. Hans fest på Vingehus, den traditionsrige høstfest på Orelund i august måned og julefesten i Allerød i november måned, som fremover vil blive afholdt i Nordsjællands KonferenceCenter.

Kommunikation 

Vores kommunikation med medlemmerne foregår til dels via vores Facebookgruppe, hvor vi har næsten 1.600 følgere.


Vores blad udkommer fortsat fire gange om året som elektronisk fil via e-mail. Det fysiske blad ligger i et mindre oplag på centrene.

Vi er taknemmelige for hver og én personlig historie, som vi modtager til bladet.

Et af vores nye mål er fortsat at styrke vores brug af sociale medier herunder at forbedre vores fokus på Facebook og vores nye hjemmeside.

Tak til bestyrelsens samarbejdspartnere 

Vi har fortsat et meget tæt samarbejde med vores revisor, Vivi Ruseng Hansen fra revisionsfirmaet Beierholm i Viborg, der står for alle vores bogføringer og håndterer administrationen af vores låneportefølje. 

En kæmpe tak for et unikt samarbejde skal der lyde til Vivi & Co. fra revisionsfirmaet Beierholm i Viborg. 

Tak til vores
ambassadørkorps, som består af psykolog og foredragsholder Marie Brixtofte, direktør for Vitaviva Bianca Brangstrup, musiker Michael Falch, radioværet Alex Nyborg Madsen og sports event manager Claus Bodenhoff.

Ambassadørkorpset gør en stor indsats for at samle penge ind til bl.a. De små Skuldre i København, som er en del af Behandlingscenter Tjele.

Tak til Behandlingscenter Tjeles centre rundt omkring i landet - Charlotte på Orelund, Bo på Tågelund, Birthe på Vingehus, Gladys på Søvang, Preben på Langsødal, Ingeborg på centret, Joan hos De små Skuldre og tak til Tjelehuset, Bente & Co, tak fordi I ALLE altid byder os hjertelig velkommen, hver gang vi kommer for at afholde møder, deltager på Vibe-dage eller Tjele-dage, eller hvis vi ind i mellem blot kommer forbi for at hilse på.

Tak til alle jer andre, der arbejder udenfor bestyrelsen og frivilligt stiller op som hjælpere til vores arrangementer rundt omkring i landet og på den måde bidrager til, at Tjeles Venner er en velfungerende forening til glæde for alle vores mange medlemmer.

En stor tak til Kjeld Vang, der hjælper os med fondsansøgninger. En stor tak til Anna Marie Aggerholm, som hjælper os med at skrive artikler til bl.a. vores blad.

Tak til jer, der har slidt og slæbt i bestyrelsen: Ellen, Susan, Christian, Stig, Bent, Karsten, Leon og Jacob. Tak også til Alexander fra Radio Afhængig.

En stor personlig tak til jer - Kirsten og Jan Meincke, for et fantastisk samarbejde og venskab, som vi har haft igennem mange år. Vores samarbejde, Behandlingscentret og Tjeles Venner imellem er unikt og helt afgørende for vores forening.

Vi i bestyrelsen glæder os til at fortsætte det gode bestyrelsesarbejde i 2022.TAK for jer - TAK for mig

Kurt Elmegaard 
Formand for Tjeles Venner


Bliv medlem - klik her!


 

facetop14.jpg

Vil du donere et større eller mindre beløb til foreningen Tjeles Venners arbejde? Dine bidrag hjælper familier og børn der er ramt af afhængighed i behandling! Tusind tak for din støtte.

Donationer modtages på mobile pay nr. 32546

bottom of page