Majorgårdens patientforening - Thors Hammer


Majorgårdens patientforening og Tjeles Venner


Efter Majorgårdens nedlæggelse er der sket en organisatorisk fusionering af Thors Hammer  med Tjeles Venner ved generalforsamlingen i februar 2015.

Thors Hammer fortsætter sine aktiviteter for tidligere patienter og pårørende nu under navnet Thors Hammer - en del af Tjeles Venner.


Det tidligere Majorgårdens patientforening, Thors Hammer, eller rettere Patientforeningen Thors Hammer, blev til på grundlag, af en idé hos Majorgårdens ledelse.
Foreningen blev oprettet på grundlag af et initiativ hos nogle få tidligere patienter.
 

Ideen var, at man skulle kunne holde forbindelse til medpatienter, møde patienter, der havde været på Majorgården, på andre tidspunkter end en selv, og at dette skulle foregå på en mere løs, uformel, måde end den, vi kender fra AA.
 

Desuden var det tanken, at ikke bare de afhængige; men også deres pårørende skulle kunne deltage.
 

Majorgårdens patientforening - Thors Hammers aktiviteter


Thors Hammer afholder årligt seks foredrag med professionelle foredragsholdere og efterfølgende diskussion. 
Desuden afholdes en årlig høstfest, der altid har mange deltagere.

 


Thors Hammer

Thors Hammer - en del af Tjeles Venner

Af tidligere arrangementer i Thors Hammer kan nævnes:
 
Musiker Niels "Noller" Olsen
Skuespiller Allan Olsen
Pastor Le Klint
Sanger og forfatter Michael Falch
Gospelkor
og mange flere...