Tjeles Venner foreningen for afhængige og pårørende


Tjeles Venner foreningen for afhængige og pårørende. Hjælp os - at hjælpe andre
 

Tjeles Venner foreningen for afhængige og pårørende HJÆLP OS - AT HJÆLPE ANDRE, sammenfatter Tjeles Venners formål.

Alkoholisme er stadig et stort problem i vort samfund, men det er glædeligt, at stadig flere vælger den vej ud, som begynder med behandling.

Behandlingscenter Tjeles behandling omfatter både den afhængige og dennes pårørende - partner, børn, søskende og forældre.

Tjeles Venner er også foreningen for HELE familien.
 

Tjeles Venner formål og virkeområde
 

  • at hjælpe afhængige i behandling ved at yde økonomisk støtte til dem, som ikke har mulighed for at skaffe penge andet steds
  • at hjælpe pårørende, særlig børn og unge, ved at støtte behandlingstilbud økonomisk
  • at hjælpe alkoholikeren og deres pårørende ind i fællesskabet, hvor vi deler erfaring, styrke og håb.
  • at orientere om aktiviteter m.m. via blad, som udkommer 4 gange årligt.
  • at hjælpe og støtte arrangementer, socialt arbejde blandt medlemmer bl.a. foredrag, kurser, AA & åbne møder, speak, m.m. på samtlige centre eller i Vennehuset.


Tjeles Venner den korte historie


Tjeles Venner blev stiftet i 1993 af en række ædru alkoholikere, deres familier og nogle behandlere på Behandlingscenter Tjele.

I 2012 overtog Behandlingscenter Tjele Behandlingscenter Majorgården i Nordsjælland, hvis aktiviteter efterfølgende er videreført under Tjele.

Også Majorgården havde en støtteforening Patientforeningen Thors Hammer. Denne forening blev stiftet i år 2000.

De to foreninger blev organisatorisk fusioneret på de respektive generalforsamlinger i februar 2015. Den fortsættende forenings navn er herefter Tjeles Venner. Den fremtidige arrangementsafdeling for Tjeles Venner hedder Thors Hammer en del af Tjeles Venner.

Alle, der har været i behandling på et Tjele-center, får automatisk tilbudt medlemskab af Tjeles Venner.

Behandlingen foregår på flere centre og omfatter ikke kun den afhængige. Også pårørende får gennem opfølgning og kurser mulighed for sammen med den ædru alkoholiker at starte et nyt og bedre liv med den ædru alkoho-liker.


Tjeles Venner Gruppe på Facebook


Husk at tilmelde dig Tjeles Venners gruppe på Facebook. Her får du løbende nyheder og invitationer fra foreningen, og du kan møde medlemmerne.
 

Vidste du

Tjeles Venner støtter behandlingstilbud til børn og unge

Vidste du, at mere end 120.000 børn vokser op i en familie, hvor enten far eller mor er afhængig af alkohol?

Tjeles Venner støtter hvert år behandlingstilbud til børn og unge.


Bliv medlem

Meld dig ind i Tjeles Venner.

Med dit medlemsskab støtter du afhængige og pårørende, der ikke selv kan rejse alle midlerne til behandling.

Du støtter foredrag, kurser, fester og arrangementer, som Tjeles Venner arrangerer eller er medarrangør af.

Meld dig ind i Tjeles Venner og hjælp med til at hjælpe andre

Læs mere