Høstfest på Orelund 2019Tak for en dejlig eftermiddag på Orelund. Tak til musikken, tak til de frivillige - tak til alle.

Vi kunne have ønsket os bedre vejr, men festen blev god alligevel.

Vi havde glædet os til et gensyn i 2020, men desværre måtte Høstfesten aflyses på grund af COVID-19.

Orelund

Orelund alkoholbehandling på Sjælland

Det smukke gods, Orelund, danner ramme om Behandlingscenter Tjeles alkoholbehandling nær København.

Bliv medlem

Meld dig ind i Tjeles Venner.

Med dit medlemsskab støtter du afhængige og pårørende, der ikke selv kan rejse alle midlerne til behandling.

Du støtter foredrag, kurser, fester og arrangementer, som Tjeles Venner arrangerer eller er medarrangør af.

Meld dig ind i Tjeles Venner og hjælp med til at hjælpe andre

Læs mere