Tjeles Venner - Generalforsamling 2019


I henhold til vedtægterne indkalder Tjeles Venner til generalforsamling:


Tidspunkt: Lørdag den 16. marts 2019, kl. 10.00
Sted: Svostrup Kro, Svostrupvej 58, 8600 Silkeborg


Tjeles Venner vil i forbindelse med generalforsamlingen være vært ved en buffet.
Af hensyn til traktementet er det nødvendigt med tilmelding til medlemsservice.tjelesvenner@gmail.com
SENEST mandag den 11. marts 2019. Husk i mailen at skrive, hvor mange I kommer.
Tilmelding kan også ske telefonisk på tlf. nr. 4099 5006.
 

Program for dagen

Kl. 10.00. Ankomst og kaffe
Kl. 11.00 Generalforsamling
Kl. 12.00 Musikalsk underholdning ved sanger og skuespiller Bjørn Fjæstad (se her)
Kl. 13.00 Buffet og efterfølgende kaffe (buffeten er GRATIS - til gengæld går hatten rundt)

 Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegnelse til godkendelse
 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
  På valg er:
 7. a) Bestyrelsesmedlemmer
  Kurt Elmegaard (villig til genvalg)
  Jacob Elk (villig til genvalg)
  Tove Illum (villig til genvalg)
  Lars Winther (nyvalg)
  Peter Vestergaard (nyvalg)
  b) Suppleant
  Peter Poulsen (villig til genvalg)
 8. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
 9. EventueltForslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – jf. vedtægterne – være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Vel mødt!
Bestyrelsen

Bliv medlem

Meld dig ind i Tjeles Venner.

Med dit medlemsskab støtter du afhængige og pårørende, der ikke selv kan rejse alle midlerne til behandling.

Du støtter foredrag, kurser, fester og arrangementer, som Tjeles Venner arrangerer eller er medarrangør af.

Meld dig ind i Tjeles Venner og hjælp med til at hjælpe andre

Læs mere

Medlemsbladet

Tjeles Venners medlemsblad

Tjeles Venners medlemsblad udkommer fire gange om året.

Vi modtager altid gerne både store og små indlæg.

Læs mere